Home
Brand Interim & Finance
Riddermanstraat 1
7751 EJ Dalen
  • Tel. 0610 960 617
  • Fax 0848 377 161
  • K.v.K. nr.: 040.88044
  • www.apb.nu

Disclaimer

Als u besluit uw gegevens naar Brand Interim & Finance te zenden, geeft u Brand Interim & Finance daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (projectmatig) werk of bij het vervullen van uw vacature.

Brand Interim & Finance zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en ze alleen ter beschikking stellen aan derden met het doel (projectmatig)werk te vinden of een vacature te vervullen.

De informatie op onze sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Brand Interim & Finance niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud van onze sites geen enkel recht worden ontleend.

Niets uit onze sites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand Interim & Finance B.V.